BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

COTFAS MARIN CORNEL


535700 - Toplița, str. Miron Cristea, bl. D, sc. 1,ap. 1, jud. Harghita

tel/fax 0266 341200, 0744 472481, 0723 510722

mail - cotfas@cameramures.com ; cotfas@bejcotfas.eu


www.just.ro

www.executori.ro

www.cameramures.com

www.juridice.ro

 

În conformitate cu prevederile Legii 188/01.11.2000 (modificată și completată),
Biroul Executorului Judecătoresc are următoarele atribuții:

  

-  Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

-   Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

-   Comunicarea actelor de procedură.

-   Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe.

-   Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească.

-   Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

-   Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

-   Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.

-   Executări directe:

    - Evacuări;
    - Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
    - Vizitarea minorului;
    - Puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc.

-   Executări indirecte:

    - Urmărirea mobiliară a creanțelor;
    - Urmărirea imobiliară a creanțelor.

-   Popriri.

-   Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă).

-   Procese - verbale de ofertă reală.

-   Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale.

-   Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență.

 

www.just.ro

www.executori.ro

www.cameramures.com

www.juridice.ro

© 2008 - B.E.J. Cotfas Marin Cornel. Toate drepturile sunt rezervate.